מחירון

כניסה חד"פ ילד (6-7)
כניסה חד"פ מבוגר
השכרת נעלי טיפוס 
כרטיסיה (10 כניסות) 
מנוי חודשי 
מנוי מתחדש (מנוי שנתי) 
 
35 ש"ח 
60 ש"ח 
10 ש"ח 
480 ש"ח 
280 ש"ח 
230 ש"ח 
 
top climber logo 555.jpg

הנחה לחיילים\סטודנטים

10% על כניסות, מנויים וציוד (מלבד כרטיסייה)

חוג שבועי (כולל מנוי) 
חוג שבועי (לא כולל מנוי) 
280 ש"ח
230 ש"ח 

הכניסה לקיר הינה מגיל 5

* כניסה לקיר היא ללא הגבלת זמן 

* תוקף כרטיסייה לשנה 

* עלות מנוי שנתי 230 ש"ח לחודש